Welkom in onze gemeente


Indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd

Gemeente Groei Groep

Net zoals de jeugdkring hebben we ook kringen voor de volwassenen. Eén per vier weken ontmoeten we elkaar bij één van de kringleden thuis. Verdeeld in drie groepen op de maandag-, dinsdag- en de woensdagavond. De data zullen vermeld worden in de agenda elders op de site.

Het doel van deze kringen is elkaar beter leren kennen en daardoor meer om te zien naar elkaar. Maar ook zeker met elkaar in gesprek komen over allerlei dingen die ons bezighouden. We werken in deze kringen met een boekje waarin altijd allerlei onderwerpen aan de kaak worden gesteld.

Vanuit de kringen wordt ook het huisbezoek gecoördineerd. Dit kan zijn naar ouderen, zieken of jarigen, maar ook leggen we bezoekjes af bij een huwelijksjubileum of een geboorte.

» Terug naar de vorige pagina

<