Welkom in onze gemeente


Indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd

Over Ons

Welkom op de website van de Baptistengemeente “de Haven” in Emmer-Compascuum.

Onze gemeente bestaat sinds 1906 en is gevestigd als Unie Baptistengemeente in Emmer-Compascuum. Met deze internetsite willen wij u een beeld geven van onze gemeente.

Op zondagmorgen komen wij samen voor de samenkomst, daar treffen jong en oud, leden, vrienden en (vaste) bezoekers elkaar. Onze samenkomst beginnen we om 9:20 uur met de voorzang. Vaste onderdelen in de dienst zijn o.a. samenzang, schriftlezing, verkondiging, inzameling van onze financiële gaven en mededelingen waaronder familieberichten. Ook wat in de wereld om ons heen gebeurt, gaat niet aan ons voorbij. Dankgebed en voorbede nemen eveneens een vaste plaats bij ons in en uiteraard hebben we oog voor de (acute) noden in de wereld, we dragen daar ons geldelijk steentje aan bij.

Onze gemeente bestaat op dit moment uit ongeveer 80 leden en 25 vrienden. Leden zijn personen die op belijdenis gedoopt zijn. 
Vrienden zijn diegene die wel deel uitmaken van de gemeente, maar nog niet gedoopt zijn.

Gelukkig zijn er ook kinderen. Tijdens de dienst op zondag is er een crèche voor de allerkleinsten van 0 – 3 jaar. Daarnaast beleven de kinderen in de leeftijd van 4 – 12 jaar hun eigen dienst; de zondagschool. Bij de zondagsschool wordt onder andere gezongen, een verhaal vertelt en een knutsel gemaakt.

In de dienst wordt gebruik gemaakt van een beamer, waardoor het niet nodig is om een eigen zangbundel mee te nemen.

Op elke eerste zondag van de maand wordt (aansluitend aan de morgendienst) het Avondmaal gevierd. Er wordt dan brood en wijn uitgedeeld. Dit doen we om het lijden en sterven van Jezus te gedenken, precies zoals Jezus dat zelf heeft gewild. Aan het Avondmaal kan worden deelgenomen door iedereen die gelooft dat Jezus voor hem of haar is gestorven. Dat kunnen leden en vrienden zijn maar ook onze gasten die kennis geven van hun geloof.

Na elke dienst voor iedereen koffie of thee en voor de kinderen ranja. Het is bij uitstek een gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

Daarnaast kent onze gemeente meerdere activiteiten. 

Zo heeft ons gemeente een drietal kringen

Iedere maand komen deze kringen samen in de kerk. Op deze avonden is iedereen welkom, dus ook belangstellenden die geen lid zijn. De bedoeling van de kringen is samen de Bijbel te bestuderen, samen te bidden, elkaar te helpen en elkaar beter te leren kennen. 

Daarnaast worden onder andere nog ontmoeting- en gebedsmiddagen en geloofgesprekken georganiseerd. Tevens proberen we jaarlijks te starten met het geven van een Alpha-cursus.

Wanneer u dit allemaal eens van dichtbij wilt meemaken dan bent u van harte uitgenodigd !!!

» Terug naar de vorige pagina

<