De Bijbel is de basis van ons geloof. Het is Gods woord en daarom de basis van ons geloof en het leven. Wij geloven dat de Here Jezus Gods zoon is en dat Hij door de Here God naar de aarde werd gestuurd om mensen te redden. Door het lijden en het sterven van de Here Jezus, maar ook door zijn opstanding geloven we dat er een nieuw leven is door Christus!

Ook geloven wij dat de Here Jezus eens terug zal komen om zijn gemeente thuis te halen en dan opnieuw zal regeren over deze wereld. Het volk Israël zal in ere hersteld worden. Dit zoals in de bijbel is aangekondigd.

Wij geloven dat je als mens een persoonlijke keus maakt om de Here Jezus te volgen. Als antwoord op Gods liefde mag je je dan laten dopen. Net als in de Bijbel ga je bij de doop helemaal onder water. Wil je hier meer over lezen, klik dan hier.

Ons verlangen is dat je Jezus Christus leert kennen als jouw persoonlijke Redder en Verlosser. Dat je samen met ons als één lichaam van Christus mag groeien in geloof en Zijn Woord mag verspreiden.

Wij zijn een gemeente die als doel heeft om Gods woord te verspreiden in de buurt en de wereld om ons heen. Dit doen wij op verschillende manieren, onder andere door het organiseren van diverse activiteiten, maar ook via onze diensten op zondag.

Wij denken vanuit het collectief, dat wil zeggen: samen gemeente zijn. Verder doen we naar vermogen alles samen en proberen allemaal op onze eigen manier een steentje hieraan bij te dragen. We proberen ook om een gemeente te zijn waarin jong, ouder en oud een plekje heeft en een gemeente waarin we naar elkaar omzien.