Opdragen

Een kindje krijgen is een bijzondere gebeurtenis voor ouders. Het is een geschenk door God gegeven en zeker niet vanzelfsprekend.
Daarom hebben ouders vaak de wens om de Here God te danken voor dit wonder en daarnaast om een zegen aan God te vragen over het jonge leven.

De gemeente is een huisgezin van God. Dat geeft als verantwoordelijkheid aan de gemeente dat we elk jong leven een warm huis bieden en zowel het kind als de ouders bij staan.
Het opdragen van een kind is dan ook een voorrecht en we doen dat als gemeente met veel vreugde.

Jezus riep de kinderen bij zich en zei: “Laat ze bij mij komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij” (Lucas 18:16).

Dopen

‘Indien gij gelooft, is het geoorloofd’.

In onze gemeente kunnen mensen op hun persoonlijke geloofsbelijdenis worden gedoopt.

Dopen is een belangrijk deel van onze bekering tot God. Je laten dopen is jezelf verbinden met de dood en opstanding van Jezus Christus. Je oude leven wordt begraven en je staat op met Christus in een nieuw leven.
In onze gemeente kennen wij de volwassendoop door middel van onderdompeling.
Na de doop ben je ook gelijk lid van onze gemeente.

‘U bent door de doop met Christus begraven. Maar door het geloof in de macht van God, die ook Hem heeft opgewekt uit de dood, bent u nu met Hem opgestaan en hebt u nieuw leven ontvangen (Kolossenzen 2:12).

Wil je meer informatie over de doop of wil je een gesprek hierover? Neem dan contact met ons op.