Zondagschool

Vanaf de zomervakantie is er niet meer standaard iemand aanwezig voor de zondagschool.

Wilt u/wil jij gebruik maken van de zondagschool, dan graag uiterlijk de woensdag voorafgaande aan de betreffende zondag even contact opnemen met Eline of Bernadette. Onze gegevens vindt u in het adressenboekje van de gemeente.

Afscheid Zondagschool - Noorders

 

Crèche

Elke zondagmorgen is er voor de jongste kinderen opvang aanwezig. Voor de dienst begint kunt u uw kind(eren) naar de crèche brengen. Deze bevindt zich achter in het gebouw. Er is veel speelgoed aanwezig zoals een wipwap, blokken, poppen, tekenspulletjes enz.

Het vriendelijke verzoek is om eventueel zelf een koekje en wat drinken mee te geven.