Diensten op zondag

Elke zondag om 9:30 is er een dienst in onze gemeente. Het woord van God staat hierin centraal. We willen luisteren naar wat de Here God tot ons te zeggen heeft door zijn woord, maar ook door de liederen die gezongen worden. Na de dienst is er gelegenheid voor ontmoeting onder het genot van een kopje koffie of thee.

In onze diensten zijn een aantal onderdelen die elke zondag terug komen. Hieronder lichten we er een paar uit.

Voorbede

Wij doen voorbede voor mensen die het moeilijk hebben door bijvoorbeeld ziekte of mensen die in rouw gedompeld zijn na een overlijden. In dit moment willen we speciaal voor hen bidden.

Overdenking

Elke zondag is er ook een overdenking. De voorganger neemt ons aan de hand van een bijbelgedeelte mee in wat de Heer tot ons wil zeggen. Soms wordt hierbij gebruik gemaakt van bijvoorbeeld een powerpoint of filmpje.

Avondmaal

Op de eerste zondag van de maand vieren wij het Heilig Avondmaal. Hierbij staan we stil bij het lijden en sterven van de Here Jezus. Dit doen we door het eten van wit brood en het drinken van wijn.

Het brood staat symbool voor het lichaam van de Here Jezus. In de Bijbel staat een dankgebed van de Here Jezus nadat hij het brood brak: “Dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit telkens opnieuw, om mij te gedenken” (1 Korinthe 11:24).

De wijn staat symbool voor het bloed dat vergoten werd tot vergeving van onze zonden. Hierover staat in de Bijbel: Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en hij zei: “Deze beker is het nieuwe testament in Mijn bloed. Doe dit telkens opnieuw, om mij te gedenken” (1 Korinthe 11:25).

Muziek in de dienst

Op de 1e, 3e en 5e zondag van de maand, wordt de samenzang begeleidt door een organist/pianist.

Op de 2e en de 4e zondag wordt de dienst begeleidt door een muziekteam. Op de 2e zondag wordt dit gedaan door Assurance. Op de 4e zondag is er een wisselend samengesteld muziekteam. De begeleiding bestaat tijdens een muziekteam uit piano en soms gitaren.

We zingen uit de bundels: Liederen voor de Gemeentezang, Opwekking, Johannes de Heer en af en toe uit Glorieklokken.