10 januari 2021

Spreker: Harry de Raaf.
Muzikale medewerking: Testify en Voices of Christ.
Kindermoment met Kim en Jim.


Thema: Mensen van vrede zijn.
Schriftlezing: Lucas 10: 25-37  De gelijkenis van de barmhartige samaritaan.