Dienst 24 januari 2021

Deze zondag hoopt onze eigen voorganger voor te gaan in de digitale kerkdienst. Hij wil spreken over waar de gezegde ‘Een parel in Gods hand’ weg komt. Hij doet dit naar aanleiding van twee verzen uit het Mattheüs evangelie, namelijk: Mattheüs 13: 45-46. In deze dienst is er ook weer een poppenspel, net als twee weken geleden. Deze keer zien we Jim die bezoek krijgt van Ravi. Verder horen we muziek van Testify en Voices of Christ