Deze zondag hoopt onze eigen voorganger voor te gaan in de digitale kerkdienst. Hij wil spreken over waar de gezegde ‘Een parel in Gods hand’ weg komt. Hij doet dit naar aanleiding van twee verzen uit het Mattheüs evangelie, namelijk: Mattheüs 13: 45-46. In deze dienst is er ook weer een poppenspel, net als twee […]

Bekijk kerkdienst

Spreker: Harry de Raaf. Muzikale medewerking: Testify en Voices of Christ. Kindermoment met Kim en Jim. Thema: Mensen van vrede zijn. Schriftlezing: Lucas 10: 25-37  De gelijkenis van de barmhartige samaritaan.

Bekijk kerkdienst